فروشگاه

قدم به قدم باورهای درست بسازید

باور فکریست که مدام تکرار می‌شود و عضو جدایی ناپذیر ذهن ما هست. سالیان دراز این باورها در ذهن ما حضور داشتند و باعث می‌شدند ما در حال ارسال فرکانس‌های چه درست و چه غلط به جهان باشیم و بر اساس این فرکانس‌ها، اتفاقات، شرایط، آدمها و ایده ها را به زندگیمان جذب کنیم.

از این لحظه می‌خواهیم به گونه ای دیگر عمل کنیم یعنی این باورها را به شکل آگاهانه درست و اصولی ایجاد کنیم و باورهای غلط قبل را کنار بزنیم.

هدف من در ورکشاپهایم این است که شناخت بهتری نسبت به ذهنم به افکاری که هر لحظه از آن عبور می‌کند و‌ چگونگی کنترل و از بین بردن آن اگر اشتباه و‌بی‌مورد است یا باعث‌ استرس، خشم، ترس، بیماری و سردرگمی می‌شود داشته باشم.

این مجموعه‌ها به شما کمک می‌کنند خوب ‌و درست زندگی‌کردن برایتان فقط یک تصمیم سطحی و گذرا نباشد و با برنامه و هدفمندی قدم به قدم باورهای درست را در شما ایجاد میکند.

همسفر عزیز

قدردان هستم که آگاهی و‌ میدانی از لحاظ تمامی جوانب، عرفی، شرعی و انسانی تکثیر این ورکشاپ مجاز نمی‌باشد و این مطالب فقط برای استفاده تو و اعضای خانواده‌ات تهیه شده. بدیهیست هر گونه کپی کردن، هدیه دادن، ارسال و به اشتراک‌گذاری آن برای افرادی که هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند، بدون رضایت قلبی من به عنوان صاحب اثر است و نشان از باورهای محدود کننده عدم ‌احساس لیاقت‌ و بی احترامی به خودتان به عنوان کسی که هزینه آن را پرداخت کرده‌اید خواهد بود.

سپاس از درک بالا و‌حمایت همیشگیتان
با احترام دنیا

ورکشاپ آنلاین فرمان از تو اطلاعت از جهان (هر ۳ دوره) فقط به صورت آنلاین برگزار می‌شود و به صورت آفلاین قابل خریداری نیست. زمان شروع دوره جدید متعاقبا اعلام می‌گردد.
کاتالوگ-سفر-از-خود-به-خودکاتالوگ-سفر-از-خود-به-خود
سکوی-پَرشی-به-نام-ترسسکوی-پَرشی-به-نام-ترس
خدا-خالقی-که-باید-از-نو-شناختخدا-خالقی-که-باید-از-نو-شناخت
تکنیک‌های-معاشرتتکنیک‌های-معاشرت
ow3ow3
ow2ow2
ow1ow1
کتاب-صوتی-چگونه-بخواهید،-چگونه-برسید-موبایلکتاب-صوتی-چگونه-بخواهید،-چگونه-برسید-موبایل
صعود-کن-تو-بینظیری-۲-موبایل۲صعود-کن-تو-بینظیری-۲-موبایل۲
صعود-کن-تو-بینظیری-۱-موبایلصعود-کن-تو-بینظیری-۱-موبایل
کاتالوگ-سفر-از-خود-به-خود-موبایلکاتالوگ-سفر-از-خود-به-خود-موبایل
سکوی-پَرشی-به-نام-ترس-موبایلسکوی-پَرشی-به-نام-ترس-موبایل
من-رویاهایم-را-خلق-می‌کنم-۱من-رویاهایم-را-خلق-می‌کنم-۱
من-رویاهایم-را-خلق-می‌کنم-۲من-رویاهایم-را-خلق-می‌کنم-۲
من-رویاهایم-را-خلق-می‌کنم-۳من-رویاهایم-را-خلق-می‌کنم-۳
خدا-خالقی-که-باید-از-نو-شناخت-موبایلخدا-خالقی-که-باید-از-نو-شناخت-موبایل
تکنیک‌های-معاشرت-موبایلتکنیک‌های-معاشرت-موبایل
اینستاگرام تلگرام راهنما