فروشگاه

باور فکریست که مدام تکرار می‌شود و عضو جدایی ناپذیر ذهن ما هست. سالیان دراز این باورها در ذهن ما حضور داشتند و باعث می‌شدند ما در حال ارسال فرکانس‌های چه درست و چه غلط به جهان باشیم و بر اساس این فرکانس‌ها، اتفاقات، شرایط، آدمها و ایده ها را به زندگیمان جذب کنیم.

از این لحظه می‌خواهیم به گونه ای دیگر عمل کنیم یعنی این باورها را به شکل آگاهانه درست و اصولی ایجاد کنیم و باورهای غلط قبل را کنار بزنیم.

هدف من در ورکشاپهایم این است که شناخت بهتری نسبت به ذهنم به افکاری که هر لحظه از آن عبور می‌کند و‌ چگونگی کنترل و از بین بردن آن اگر اشتباه و‌بی‌مورد است یا باعث‌ استرس، خشم، ترس، بیماری و سردرگمی می‌شود داشته باشم.

این مجموعه‌ها به شما کمک می‌کنند خوب ‌و درست زندگی‌کردن برایتان فقط یک تصمیم سطحی و گذرا نباشد و با برنامه و هدفمندی قدم به قدم باورهای درست را در شما ایجاد میکند.

همسفر عزیز

قدردان هستم که آگاهی و‌ میدانی از لحاظ تمامی جوانب، عرفی، شرعی و انسانی تکثیر محصولات مجاز نمی‌باشد و این مطالب فقط برای استفاده تو و اعضای خانواده‌ات تهیه شده. بدیهیست هر گونه کپی کردن، هدیه دادن، ارسال و به اشتراک‌گذاری آن برای افرادی که هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند، بدون رضایت قلبی من به عنوان صاحب اثر است و نشان از باورهای محدود کننده عدم ‌احساس لیاقت‌ و بی احترامی به خودتان به عنوان کسی که هزینه آن را پرداخت کرده‌اید خواهد بود.

سپاس از درک بالا و‌حمایت همیشگیتان
با احترام دنیا