فروشگاه

قدم به قدم باورهای درست بسازید

باور فکریست که مدام تکرار می‌شود و عضو جدایی ناپذیر ذهن ما هست. سالیان دراز این باورها در ذهن ما حضور داشتند و باعث می‌شدند ما در حال ارسال فرکانس‌های چه درست و چه غلط به جهان باشیم و بر اساس این فرکانس‌ها، اتفاقات، شرایط، آدمها و ایده ها را به زندگیمان جذب کنیم.

از این لحظه می‌خواهیم به گونه ای دیگر عمل کنیم یعنی این باورها را به شکل آگاهانه درست و اصولی ایجاد کنیم و باورهای غلط قبل را کنار بزنیم.

هدف من در ورکشاپهایم این است که شناخت بهتری نسبت به ذهنم به افکاری که هر لحظه از آن عبور می‌کند و‌ چگونگی کنترل و از بین بردن آن اگر اشتباه و‌بی‌مورد است یا باعث‌ استرس، خشم، ترس، بیماری و سردرگمی می‌شود داشته باشم.

این مجموعه‌ها به شما کمک می‌کنند خوب ‌و درست زندگی‌کردن برایتان فقط یک تصمیم سطحی و گذرا نباشد و با برنامه و هدفمندی قدم به قدم باورهای درست را در شما ایجاد میکند.

همسفر عزیز

قدردان هستم که آگاهی و‌ میدانی از لحاظ تمامی جوانب، عرفی، شرعی و انسانی تکثیر محصولات مجاز نمی‌باشد و این مطالب فقط برای استفاده تو و اعضای خانواده‌ات تهیه شده. بدیهیست هر گونه کپی کردن، هدیه دادن، ارسال و به اشتراک‌گذاری آن برای افرادی که هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند، بدون رضایت قلبی من به عنوان صاحب اثر است و نشان از باورهای محدود کننده عدم ‌احساس لیاقت‌ و بی احترامی به خودتان به عنوان کسی که هزینه آن را پرداخت کرده‌اید خواهد بود.

سپاس از درک بالا و‌حمایت همیشگیتان
با احترام دنیا

ورکشاپ‌های دنیا گرایلیورکشاپ‌های دنیا گرایلی
کتاب‌های دنیا گرایلیکتاب‌های دنیا گرایلی