کتابِ صوتی یک شروع جدید

ما میخواهیم شما به وضوح بیشتری دریابید که چطور شد شما این زمان و این زندگی مادی را انتخاب کرده اید،انتظار دارید چه چیزی را از آن دریافت کنید و چه چیزی را به آن بدهید و این زندگی مادی،چگونه در تصویر پهناورتر زندگی جای میگیرد و جور در می آید.قصد ما این است که شما به فهم روشن تری از کیستی خود برسید.

****

شما در این بعد مادی در این کره ی خاکی،موجوداتی مادی هستید،چون خواسته اید چنین باشید و حال که دارید تجربه ی این زندگی را پشت سر میگذارید،بر تن تصمیمی که از بدو تولد جسمانی اتان آن را در صدر تصمیمات خود قرار داده اید،جامه ی عمل میپوشانید. آن بخش از شما که پیش از تولد مادی اتان تصمیم گرفته هنوز بخشی از شماست.ما آن را "هستی یا وجود درونی" مینامیم،چون واژه های مادی دقیقی برای توصیف این بخش شما وجود ندارد. یکی از اساسی ترین دلایلی که ما را به نگارش این کتاب ترغیب میکند این است که به شما کمک کنیم تا بفهمید این هستی درونی وجود دارد و حالا که یقینا بر این بعد مادی متمرکزید ممکن است به دانشی برسید که متعلق به هستی درونی اتان است.
برای خرید دلاری، در بخش راهنمای استفاده از وب‌سایت (اینجا کلیک کنید) سوال شماره ۳ را مطالعه کنید.