کتابِ صوتی یک شروع جدید ۲

تعادل اندیشه و احساس همراه آن زندگی شما را میسازد.اگر میخواهید تعادل افکارتان را دریابید و بفهمید که افکارتان متعادل هست یا نه،فقط به زندگیتان نگاه کنید.

اگر میخواهید زندگیتان را تغییر بدهید فقط باید افکارتان را از نو متعادل کنید و تعادل قبلی را برهم زنید.

جایی که اکنون ایستاده اید،نتیجه ی افکار و احساساتی است که قبلا داشته اید،اما جایی که قرار است بروید نتیجه ی دیدگاه شما پیرامون جایگاه کنونی تان است.

برای خرید دلاری، در بخش راهنمای استفاده از وب‌سایت (اینجا کلیک کنید) سوال شماره ۳ را مطالعه کنید.