کتاب قانون جذب و رفاه و سلامتی

به دلیل قدرت قانون جذب، هرچه می‌دهید - به دلیل ارائه‌ی ارتعاش - پس می‌گیرید...

****

قانون جذب به‌درستی و هميشه،همه‌چیز را طبقه‌بندی میکند و ماحصل فکر هر کس را به او بازمیگرداند. بنابراین وقتی فکر سلامتی در سر دارید،معادل آن به شما بازمی‌گردد. هنگامی که فکر نفرت در سر شماست، قانون جذب نمی‌تواند عشق و محبت را به شما بازگرداند زیرا ضد قانون است. مردم اغلب وقتی از دادن و گرفتن سخن می‌گویند، منظورشان هدایای عملی است. يا چیزهای مادی، اما قانون جذب به کلمات و افعال شما پاسخ نمی‌دهد. در عوض به ارتعاشی که پایه و اساس آن کلمات و کارهاست جواب می‌دهد.
برای خرید دلاری، در بخش راهنمای استفاده از وب‌سایت (اینجا کلیک کنید) سوال شماره ۳ را مطالعه کنید.