گشتی در اطراف ازمیر

بیاید تصمیم‌بگیریم از این به بعد
هر جا میریم فقط رو ‌زیباییها تمرکز‌ کنیم‌
هر چند جزیی
هر چند تکراری

چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۹
چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۱
سه شنبه ۹۸/۰۹/۰۵
شنبه ۹۸/۰۸/۲۵
پنجشنبه ۹۸/۰۸/۰۹
چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۱
پنجشنبه ۹۸/۰۶/۲۸
پنجشنبه ۹۸/۰۶/۱۴
چهارشنبه ۹۸/۰۶/۰۶
پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳
جمعه ۹۸/۰۳/۲۴
پنجشنبه ۹۸/۰۲/۲۶
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۲۲
شنبه ۹۸/۰۱/۱۷
جمعه ۹۸/۰۱/۱۶
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۱۵
چهارشنبه ۹۸/۰۱/۱۴
چهارشنبه ۹۸/۰۱/۱۴
پنجشنبه ۹۸/۰۱/۰۸
چهارشنبه ۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۹
سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۸
شنبه ۹۷/۱۲/۲۵
چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲
چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲
شنبه ۹۷/۱۲/۱۸
شنبه ۹۷/۱۲/۱۱
یکشنبه ۹۷/۱۲/۰۵
یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
شنبه ۹۷/۱۱/۲۷