لایو قدرت ذهن و باور در درمان بیماری ام اس و تمامیه بیماریها!

درس‌هایی از دل یک تضاد
سه شنبه ۹۹/۰۷/۰۱
سکوت صدای خداست
چهارشنبه ۹۹/۰۴/۱۸
کلیشه های جنسیتی
یکشنبه ۹۹/۰۳/۲۵
صبر را تمرین کنید
دوشنبه ۹۹/۰۳/۰۵
پروسه‌ی تغییر
دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱
تغییرات و کنترل آنها
چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷
جهان بعد از قرنطینه
پنجشنبه ۹۹/۰۱/۱۴
من سال بینظری می‌سازم
پنجشنبه ۹۸/۱۲/۲۹
داستان یک معجزه ۲
سه شنبه ۹۸/۱۲/۲۰
داستان یک معجزه
دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲
پاسخ به سوالات
سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۹
پاسخ به سوالات
پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۷
پاسخ به سوالات
سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۱
ذهن مرداب و ذهن رود
شنبه ۹۸/۰۹/۱۶
تولدی دیگر
جمعه ۹۸/۰۷/۱۲
باور به معجزه
یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰
بزرگی و کوچکی تضادها
چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۲
شرایط یک‌ مهاجرت موفق
دوشنبه ۹۸/۰۳/۰۶
سفری به نام زندگی
یکشنبه ۹۸/۰۱/۱۱
سال نو با باورهای نو
یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۹
الگو سازی نادرست
جمعه ۹۷/۱۱/۲۶
مشاور شما کیست؟
شنبه ۹۷/۱۰/۲۲
حد و مرز خدمت به هم نوع ۲
چهارشنبه ۹۷/۰۸/۱۶
غولِ مهربانِ تغییر
پنجشنبه ۹۷/۰۸/۰۳
سلامت جسم با کنترل ذهن
چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۲
تکنیک‌ تکرار
جمعه ۹۷/۰۷/۰۶
دولت مسئول حال بد من نیست
چهارشنبه ۹۷/۰۶/۲۱
جهان با من حرف میزند
دوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵
نه به جهل و خرافات
دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۱
همین ثانیه از زندگی
دوشنبه ۹۷/۰۴/۱۸
کارلوس کیروشِ درونِ ما
سه شنبه ۹۷/۰۴/۰۵
من عاشق پولم
یکشنبه ۹۷/۰۲/۳۰
صبر بله، تحمل نه
شنبه ۹۷/۰۲/۱۵
دروغ بزرگی به نام شانس
دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
اولویت بندی در سال جدید
سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۹
باور سازی
سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
قانون تدارک
پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۲
قانون تکامل
چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
تکنیک رهاسازی
سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
زمانبندی کائنات
چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
قطب نمای ذهن چیست؟
شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
داستان یک تضاد
چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
شکرگزار باشیم
یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
ناله ممنوع!
سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۹
خودسازیِ ذهنی
دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷