Faride: خرد جمعی

دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰

Faride: چگونه ثروتمند شویم؟

سه شنبه ۹۷/۰۸/۰۱

حوروش: تضاد در مورد خدمت به پدر و مادر

سلام دنیا جون من پدر و مادر پیری دارم که بسیار نیازمند توجه و رسیدگی من هستن، با توجه به اینکه شما گفته بودین، هر کس سفر زمینی خودش رو باید طی کنه، راستش من در اینمورد به تضاد خوردم و نمی‌فهمم چطور بین خدمت خالصانه به ایشان و سفر زمینی اونها تعادل برقرار کنم اعتقاد دارم که تا زنده […]
سه شنبه ۹۷/۰۸/۰۱

Omidvar: ایجاد باورها

سه شنبه ۹۷/۰۸/۰۱

نگین: در محیط کار صبور نیستم

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ