somi:

سلام به همه عزیزانم به دنیاااای زیباااا و مهربونه خودم حال من خوووبه این روزهاااا از بس حالم خوبه حس میکنم روی ابرهام پاهام به زمین نمیخوووره حس و حال ادمی رو دارم که روح از تنش جدااااشده نمیتونه به بقیه احساساتش رو بگه ومیدونم اگرهم توضیح بدم کسی درک نمیکنه چون همه در چاه عمیقی فرو رفتن و من از همون چاه عمیق با دستان دنیاااای نازنین نجات پیدا کردم وقتی گرمای دستان دنیااا به دستهای سرد و بی جون من خورد تمام بدنم اون گرما رو حس کرد چون سالهااادرون اونچاه روی خاک سرد ونمور زندگی کرده بودم و دنیای دیگه ایرو باااور نداشتم چون فکر میکردم دنیاااا همینه زندگی همینه تاریکی مطلق سرمای سوز دار اما اما دنیاااا جون دنیای خودش رو به من نشون داد مرسی از بخشندگیش مرسی از بودنش مرسیاز این همه حس و حال قشنگ ،حاااله من خوووبه حاله من خوووبه سپاس گذار تک تک ای لحظات زیبا هستم خدایاااا شکرت

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ