زهرا: اینکه همش تاکید میشه کاری کنید یا جوری زندگی کنید که حس خوبی داشته باشید یا هرکاری که ازش لذت ببرید انجام بدید ،یا اینکه اومدید روی زمین که لذت ببرید، ، از چه منبعی به خدا نسبت داده شده؟

دیدگاهتان را بنویسید