:

سلام به دنیای نازنین وهم قبیله ایهای عزیزم ،امیدوارم زندگی بروفق مرادتون باشه چندروزه بااینکه درتضادبزرگ وسختی به سرمی برم وهنوزاین تضادم حل نشده ولی حالم روسعی می کنم باکنترل ذهنم خوب نگه دارم بعضی وقتها به هم می ریزم ولی دوباره ذهنم روبرمی گردونم وباتمرینها وموسیقی وفکرکردن به چیزهای خوب حس وحالم روخوب می کنم وهمش باخودم می گم این تضادحل می شه وبایداونقدربایدقوی بشم که این تضادروخیلی کوچک ببینم ومثل موم تودستم باشه امروزدست خداروحس کردم کسی که فکرش رونمی کردم زنگ زد که بهم کمک کنه وخیلی حس بهتری پیداکردم بعدش هم که دنیاجون اطلاع رسانی کرد فایل صوتی جاویدان خانم روگذاشته گوش دادم وخیلی لذت بردم وازحال خوب عمیق درونم اشکهام سرازیرشد وازجهان هستی وکائنات ومنبع انرژی وهمینطوردنیاجون که من رودرمسیریادگیری قوانین جهان هستی قراردادندسپاسگزاری کردم.خدایاسپاسگزارم

پاسخی بگذارید