گیتا: سلام افروز جان با صحبتهای شما جون گرفتم کدام قسمت این خرد جمعی سناریو نویسی هست

سلام افروز جان کدام قسمت سناریو نویسی هست

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ