somi:

سلام دنیای نازنین من به تازگی به جمعتون پیوستم من در جمع شما از مهر ماه هستم اما فایلها رو گوش نمیدادم و گاه گاهی یه نظر به سایت میکردم و بس تا اینکه یک هفته پیش واقعا بریده بووودم وا ز این تکرار خسته شده بووودم ویه لایو با خانوم اهوازی که اسمش یادم نیست گذاشته بودین و اون خانوم کرمانی حمیده خانوم بعد اون لایو اشک ریختم و واقعا درمونده بودم البته یکی دوروز قبل از این لایو من فایلهارو شروع به گوش دادن کردم اما نمیفهمیدمشون و به قول شما دنبال یه چیز خاص میگشتم ودچار سردرگمی شدم و بیشتر قاطی کردم بهتون پیام دادم و گفتین دنبال چیز خاص نباش و راحت اونها رو گوش بده و برو بعد اون لایو مصمم تر شدم فایلها رو یه بار گوش میدادم و دفعه دوم نت برداری میکردم یکم اوضاعم بهتر شده بود وکمی اروم تر و سزیع عصبی نمیشدم وسعی میکردم روی دهنم کار کنم ارومش کنم یه شب داداش یکی از دوستانمون رو دیدیم و من و هنسرم بخاطر حال روحی و بد من اونها رو ندیده بودیم و من با تمرکز روی ذهن و اینکه دوست داشتم اونها رو ببینم وقتی اومدیم خونه به همسرم گفتن فردا فلانی زنگ زد بگو ما دو به بعد میایم باغ و من توی ذهنم مطمئن بودم مه زنگ میزنه و فردا زنگ زدن این اولین اتفاقی بود که افتاد و من حتی هنوز به قاننونها اشنا نبودم و چند روز بعد ورکشاپ فزمان از تو اطاعت از وارد سایت شد و من اونو خریدم و البته یک ماهشو و روز بعد مامانه من زنگ زد که یه سری پسته از پارسال یه حامونده برو اونا رو بفروش خراب میشن من هم رفتم و فکر میکنید چند فروختم یک میلیون و پانصدو هشتاد واین دومین نتیجه در ابتدای راه واینکه تا به امروز خیلی حالم بهتره و اروم ترم بعضی روزها با بعضی فایلها دچار استزس میشم اما خودمو اروم میکنم نتیجه سوم من به علت مریضیهای طولانی و جراخی شدنهای زیاد به دارویی اعتیاد پیدا کردم و باورتون نمیشه روز دوم ورکشاپ به حدی خالم هوب بود که با اکراه قرصمو خوردم و قرصی بود که اگه نمیخوردم تشنج میکردم و خیلی دردهای بد نتیجه اخر من فرزندی ندارم و متوجه شدم بخاطر باور غلطم بوده و روزی که ویس پزسیدن سوال مفید گوش دادم از خودم پرسیدم چرا وروز بعد در جابی عزیزی که وضعیت منو داشتن در مورد بچه حتی بدتر دیدم ومتوحه شدم باردارن و یکسال قبل به اطرافیان من پیام داده بودن که به فلانی بگید بیاد پیش این دکتر و جواب میگیره و من با اطرافیانم بحث و دعوا که من بچه ننیخوام ولم کنید وخیلی بابت این نتیجه های کوچیک و بزرگ خوشحالم و انیدوارم که مسیر رو ادامه بدو و در مدار بمووونم و حال خوبم ادامه پیدا کنه که بیشتر از هر خواسته ای من ارامش و حال خوب بدور از نگرانی و تپش قلب خواستارم

دیدگاهتان را بنویسید