عاطفه:

سلام دنیای نازنین من الان دارم فایل جهان با من حرف میزند رو گوش میدادم و وقتی فکر کردم فهمیدم که از موقعی که بیدار شدم جهان داشته بامن حرف میزده
اول اینکه به محض اینکه بیدار شدم و گوشیمو برداشتم اولین استوری ای که برام اومد استوری تو بود و من یک ساعت داشتم فایل ها و ویدئو های تورو میدیدم و گوش میدادم.
دوم اینکه یکی از سفارش های اینترنتی م که چن وقته منتظرش بودم به دستم رسید و کلی ذوق کردم.
و سومیش اینکه چندروزه تو فروشگاه ها دنبال یک اجاق گاز میگشتم و پول گذاشته بودم کنار که بخرم تا اینکه امروز دوستم زنگ زد و گفت من یک اجاق گازدارم که استفاده نمیکنم و من میتونم از اجاق گازش استفاده کنم.
چهارمیش اینکه میخواستم خونمو خودم رنگ کنم که دوست همسرم به محض اینکه فهمید گفت خودم خونتونو رنگ میکنم.
و پنجمیش که قوی ترینشه و اگر نمیبود من نمیفهمیدم دارم با خدا و یا جهان گفت و گو میکنم فایل جهان با من حرف میزدنت هست که من بعد اینهمه اتفاق خوب فهمیدم خدا داره با من حرف میزنه و این کاملا اعجابه.
ممنون عزیزم بینهایت دوستتدارم

پاسخی بگذارید