Nilu:

دنیاجون الان که اینو مینویسم بشدت خوشحالم و نمیدونم از خوشی چیکار کنم امروز بعد از ۶ماه بالاخره خونه فروش رفت باورم نمیشه امروز درحالی که ناامید بودم و دلم میخواست گریه کنم اومدم این قسمت حال خوب شما سایت رو خوندم با خودم گفتم من الان حالم خوب نیس پس مطمئنا خونه هم فروش نمیره باید اول حال خودمو خوب کنم بلند شدم و باخودم فکر کردم که خونه فروش رفته و خداروشکر میکردم و بعد از یکی دو ساعت از بنگاه زنگ زدن و مشتری اومد خونه رو پسندید یک چیزی در حد معجزه!!!ممنونم ازت که باعث شدی به رویاهام نزدیک تر بشم

دیدگاهتان را بنویسید