Honey:

حس و حالم انقدر خوبه که نیازى نیست تا حتماً نشونه اى بزرگ ببینم تا بیام تعریفش کنم
همینکه سازو کار جهان بر من روشن شده و من هر روز مشتاقتر از دیروز دارم پیگیرى مى کنم که به خواسته هام برسم و قویتر مى شم برام خیلى ارزش داره

پاسخی بگذارید