فرزانه:

سلام دوستان عزیزم منم از حال خوب این روزام دارم لذت میبرم خیلی حالم خوبه یک و سال و چهار ماه تو مسیر قرار گرفتم و دوباره متولد شدم به لطف دنیای عزیزم. نشونه های کوچک و بزرگ و نتیجه های خیلی خیلی فوق العاده ای گرفتم. هنوز هم دارم رو خودم کار میکنم و از مسیر لذت میبرم. این روزا شکر گزاری هام رنگ و بوی دیگه ای گرفته و مدام نشونه های قشنگی برای شکرگزاری سر راهم قرار میگیره و اتفاقات قشنگی هر روز برام میفته. از فراوانی و پول از اتفاقات خوب سر کار ایده های جالب و تو این چند روز کتاب های فوق العاده ای سر راهم قرار گرفته کتاب شکرگزاری راندا برن، کتاب دنیا جون جلد دوم و کتاب صوتی که دنیا جون گذاشته. این کتاب ها کلی بهم زندگی بخشید. برای همه حال خوب و اتفاقای قشنگ آرزو میکنم. ❤❤❤

دیدگاهتان را بنویسید