:

حال خوب من از روزی شروع شد که پدرم که عزیزترینم بود دو ماه پیش فوت شد و این اتفاق حدود دو هفته بعد از دیدار من و دنیا که بعد سه سال اومده بود ایران افتاد . هفته اخر زندگی چرپدرم که تجربه نزدیک به مرگ و کما و … رو به من نشون داد و مرگش که اولین تجربه از دست دادن عزیزم بود و اتفاقات و حس بعد از مرگ بابا که برای من نقطه عطف بزرگی بود … روزی که با دنیا بودم خیلی سر از عوالمش در نمیاوردم و چند تا از نوشته هاشو خوندم و فراموش کردم … اما این چند روز مثل تشنه ای که به آب برسه هر لحظه پیش رفتم و پیش رفتم … و اتفاق با مزه امروز که بعد از چت طولانی دیشب دنیا بهم یه کتاب معرفی کرد و ظهر توی دفتر کارم بهش مسیج دادم و تشکر کردم و دنیا یه کتاب دیگه معرفی کرد و یهو سرم رو چرخوندم و دیدم اون کتاب توی کتابخونه من هست و جالبه که سال ۹۵ دنیا اون کتاب رو نوشته و هدیه کرده به من ولی من بعد از خوندن سه صفحه گذاشتمش توی کتابخونه و برگشتم مالزی و امروز بعد از سه سال … و این یعنی هیچ چیز تصادفی نیست … دنیای قشنگم دوست دارم و ممنون که هستی ما باهم همکار بودیم رقیب کاری بودیم رفیق بودیم از نوع فابریکش رفاقت کردیم اما الان بهترین نوع ارتباط رو با تو تجربه میکنم و کیف میکنم نازنین ❤

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ