مارال:

سلام وعرض ادب خدمت دنیاجون وهمفرکانسیهای عزیزم ابتداتشکر صمیمانه وقلبی خودم روخدمت دنیاجون عرض می کنم
من ازفروردین ۹۷ بادنیاجون آشناشدم تنهاهزینه ای که کردم خرید کتاب بوده ولی فایلهای رایگان رومرتب گوش کردم چندین بارونتایج زیادی گرفتم اول به آرامش درونی رسیدم البته بعداز۴۶سال نتایج مادی ومعنوی هم خیلی زیادازجمله تااین سن آزمایش خون من درچکاپ سالانه همیشه کلسترول چربی خون بالا وکم کاری تیروئید نسون میداد ولی آزمایش اخیرم همه چی نرمال بود واقعا معجزه بود .بازسازی خونه باکمترین هزینه وبالاترین کیفیت نسبت به همسایه ها که کلی هزینه کردن ولی هنوزخونه ی مازیباتره شده .روابطم باهمکارانم عالی شده .آرامش به فرزندانم وعروس ودامادم منتقل شده همه چی زیبا وآروم شده .دوهفته گذشته یک سفرچندروزه به گیلان داشتیم ازچندروز قبل دردفتر شکر گزاریم ازخوب بودن سفر می نوشتم وشکر گذاری می کردم ۳تابلیط قطارداشتیم وقتی به راه آهن رسیدیم بلیط چهارم هم بدون اینکه مابخوایم صادرشده بود وکوپه دربست شد وواقعاراحت بودیم دخترم می گفت کائنات دررفت همکاری کرد ببینیم برگشت چه می کنه درکمال ناباوری دربرگشت هم بلیط چهارم صادرشده بود نه اینکه فک کنید خلوت بوده حتی به مسئولش گفتیم گفت کاری نمیشه کرد قبلا صادرشده سفرم عالی بوددرحین گردش درطبیعت بارون درحدی بود که فکر می کردی خدااب خنک اسپری میکنه به محض اینکه میخواستیم استراحت کنیم وبه محل سرپوشیده میرسیدیم بارون به قدری شدید میشد که لحظه ای نمیشد بایستی .خلاصه نشونه هاخیلی زیاده رابطه ام باهمسرم عالی شده چون مسئولیت همه اتفاقات روخودم به گردن میگیرم وبه قول دنیاجون من خالق زندگی خودم هستم حیف کمی دیر باقوانین آشنا شدم درشرف بازنشستگیم ولی بازم خوشحالم زندگی درجریانه .اول ازخدابعدهم ازدنیاجون سپاسگزام سپاسگزارم سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ