مریم:

سلام داشتم فایل هارو از اول گوش میدادم ی اتفاق جالب افتاد، من ی سر رسید دارم ک پایین هر برگش ی سخن از دانشمندا و بزرگا نوشته شده و همه نوع جمله داخلش هست .من داشتم نوت برداری میکردم یهو چشمم خورد ب پایین صفحه ایی ک داشتم مینوشتم و این جمله بود :
رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است ک هدف های هیجان انگیزی برای خود قرار دهید ک حقیقتا نیروی خلاقانه را در شما زنده کند و محرک شورو شوق باشد .از انتونی رابینز .
واقعا جهان با ما حرف میزنه .

دیدگاهتان را بنویسید