Goli:

یه حال خوب خوشمزه رو براتون بگم .
پارسال چند روزی بود که کیک یزدی دلم میخواست گفته بودم نمیخرم چون میخوام یکی برام بیاره گاهی میگفتم آخه کی میخواد برات کیک یزدی بیاره ??ولی بازم میگفتم نه باید کسی برام بیاره .خلاصه یه روز نشسته بودیم در دفتر مدرسه یهو در باز شد اول یه ظرف بزرگ کیک یزدی اومد داخل بعد همکار سابقمون ????اومده بود دیدنمون اینقدر ذوق کرده بودم که حد نداشت .خلاصه دیگه ما همچین ادمهایی هستیم که با کیک یزدی هم همفرکانس میشیم وجذبش میکنیم ????

پاسخی بگذارید