حمیده:

سلام از حال خوبم واستون بگم هفته قبل نگران خونه بودم تو قسمت خرد جمعی از بچه ها راه کار خاستم وهمه میگفتن که حال واخساستو خوب نگه داروجملات تاکیدی بگو ومن این کارو کردم وبا گفتن من بهترینم وبهترینا از آن منه خونه ایی رو که میخاستم با مقدار رهن واجاره پایین پیدا کردم واز خدای مهربونم وکائنات سپاس گذارم که چقدر خوبه که جملات تاکیدی بگی وهمیشه از دل هر تضادی جنبه مثبتشو ببینی وناسپاسی نکنی خدا یا بابت همه انچه به هم عطلا کردی وهر آنچه ازم دریغ کردی که چه بسا خیری درآن س سپاسگذارتم ازت ممنونم دنیا جون

دیدگاهتان را بنویسید