حمیده:

سلام به همه دوستانم از این حال خوبم برات مینویسم .یه تضادی برای من پیش آمد اولش ناراحت شدم وگریه کردم ولی بعد با نوشتن تمام اتفاقم از دل اون مشکل که اشک منو درآورده بود نکات مثبت پیدا کردم وحال واحساس خیلی خوب شد وشادی همه وحودمو گرفت وعصر همون روز احساس خوبم چند برابر شد وتضاد از بین رفت واتفاق قشنگترش اینکه رفتیم حایی وکلی با بچه ها آب بازی کردم ومن از خدای مهربونم مچکرم که خیلی زود با حال واحساس خوب جواب مارو بهمون برمیگردونه خدایا ممنونم که با آشنایی بادنیا جان قوانین جهان هستی رو متوجه شدم سپاس

پاسخی بگذارید