حمیده:

سلام به دوستای عزیزم منم حالم خیلی خوبه واینکه با فرکاتس های من ونوشتن همسرم سیگارو ترک کرد برای خودم خیلی تعجب آور بود من آنقدر خودمو رها کردم ومثل قبل از سیگار کشیدن همسرم احساس نارصایتی نمیکردم وفقط نوشتم وسپردم به منبع انرژی وهمسرم چندوروز از ترک سیگارش گذشته بود ومن متوجه نشده بودم کائنات حواسش به همه نوشته های ما که از دل وجون مینویسیم هست خدایا شکر

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ