زرا:

البته این رو هم در ادامه بگم که این چک مشترک برای من و خواهرم بودش که ایشون هم قوانین رو میدونه و تمرینا رو انجام میده اما چک به نام من بود،به هرحال ما تونستیم?شما هم میتونید

پاسخی بگذارید