مهسا:

امروز داشتم فکر میکردم که ما انسان ها هرکدوم مثلا یه مدل بنزیم و منبع انرژی صاحب کارخونه بنز،در واقع اگر ماوجود نداشته باشیم اونم وجود نداره
و هرکدوم از ما به اندازه کل کارخونه به بنز بودن خودمون مفتخریم
این مدت خیلی داشتم تو خودمون دنبال دلیل و لیست کردن میگشتم برای دوست داشتن خودمون
اما امروز درک کردم که ما همه بی دلیل دوست داشتمی هستیم و مفتخر به خود چون همین که از کارخونه منبع انرژی هستیم کافیه حالا هر رنگ و ویژگی و آپشنی داشته باشیم
منبع انرژی زیباترین و پر قدرت ترین وجود این هستیه و مااز جنس اونیم🍀💗

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ