علیرضا:

با عرض سلام خدمت نازنین فرشته؛ دنیا جان عزیزم و تمامی دوستان
بعداز ۱۰ماه که از آشنایی من با این قوانین میگذره من تازه امروز متوجه یکی دیگر از باورهای پنهانم که همیشه در درون من بود و من ازش بی خبر بودم و مانع حرکت و پیشرفت من میشد و تازه متوجه شدم و میخوام اینجا بیانش کنم تا ازش رها بشم و خداوند کمکم کنه تا از بین بره
باور غلط و پنهانی بنام(ترس)،
من تظاهر به شجاع بودن میکردم در حالی که همیشه از درون احساس ترس داشتم
ترس از نرسیدن ؛ترس از آغاز ؛ترس از موفق شدن
اینها باعث شده بودنشانه باشن در زندگیم ولی کمرنگ
من سیگار رو ترک کردم ولی بعد از۸ماه باز هم سیگاری شدم
چون احساس خلا میکردم احساس ناتوانایی میکردم
و این بی ایمانی من به قدرت درونیم و پشتیبانی بنام خداوند باعث میشد احساس خوبی نسبت به خودم نداشته باشم
و نوسان داشت همه چیز و همه اتفاقات قشنگ
اینجا اقرار میکنم من در مقابل این نقص درونیم عاجزم و از خداوند میخوام کمکم کنه تا شجاعت رو جایگزین کنم ایمان و شهامت آغاز رو بهم عطا کنه
خیلی حالم خوبه احساس سبکی میکنم
خواستم عنوان کنم
وقتی دنیا از باور پنهان حرف میزد الان تازه فهمیدم یعنی چی
تا زمانیکه ما با درون خودمون ارتباط برقرار نکنیم و خودمونو دوست نداشته باشیم و تغییر نکنیم بیرون هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد
دوستتون دارم برای تک تک شما دعا میکنم
برام دعا کنید با کمک نیروی برتر به شغل موردنظرم برسم

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ