najafi:

سلام به همه بجه ها عزبزم منم از آذر۹۷با دنیا حون هستم بچه های عزبزمن قبلا بخاطر حال دیگران واینکه از دستم ناراحت نشن همیشه وارد زندگی من بودند وبرای من اصلا حال خودم مهم نبود .درواقع مهم این بود که اون آدما حالشون خوب باش واز من ناراحت نشن ده سال از بهترین دوران زندگی من به راضی کردن دیگران ازمن گذشت والان به جایی رسیدم البته با راهکارهای دتیا وگوش دادن صدباره هر فایل که آدمایی رو که حال خوبی به من نمیدن وانرژی منفی دارن به راحتی از زندکیم حذف کردم حتی نزدیکترین افراد.کاز این بابت خوشحالم که قوی شدم وحال دلم خوبه ویابتش خداروشاکرم خدایی که قبلا ازش میترسیدم.وفکر میکردم اگر به یه نفر جواب رد بدم خدا منو مواخذه میکنه واتفاق بدی واسم میوفته .اما الان نه حالم خوبه همون حرفهای دنیا خدا در دورن ماست وتوکلم به خدای مهربانم زیاد وزیادتر شده الهی شکر

دیدگاهتان را بنویسید