Shahrzad:

سلام به همه دوستان ودنیای عزیزم من سهشنبه به عنوان یه نشونه خواستم یه نذری یا یه خوراکی یکی برام بیاره که مصمم تر پیش برم مثل دنیا جون که گفت هوس خورشت بادمجون کرده و دوستشون دعوت کرده و این غذا رو نوش جون کرده منم یه نشونه میخواستم ولی تا اخر سه شنبه شب من نذری رو نگرفتم و کمی ناراحت شدم ولی به خودم قول دادم هر روز مصمم تر از دیروز پیش میرم تا به نتیجه برسم پس فردا صبحش در قسمت خرد جمعی از بچه ها علت رو پرسیدم و ذوستان لطف کردند و جوابم رو دادند منم خوشحال تر از قبل و امیدوار پیش رفتم و میرم و دیگه رهاش کردم و از فکر نذری اومدم بیرون تا اینکه اون نذری امروز به دستم رسید نمیتونم بگم چقدر خوشحالم و چقدر به راهی که توشم مطمعن هستم.ممنونم خدای مهربونم،ممنون فرشته من دنیای عزیزم که وقتی غرق در تضادی دشوار هستم دستم رو گرفتی و بهم امید دادی که زندگی خیلی زیباست.

دیدگاهتان را بنویسید