Maryam:

سلام به دنیای نازنینم.و هم فرکانسیهای عزیزم.من به بحث ایمان خیلی علاقه مند شدم و دیگه عجله ای برای رسیدن به اهدافم که مشخص کرده ام ندارم.واکنشهایم نسبت به موضوعات اطرافم خیلی کم شده.اگر جایی منفی صحبت میشه سعی میکنم هم فرکانس نشم و توجه زیادی نشون نمیدم و جهت صحبتها رو عوض میکنم.کمتر عصبانی میشم.با اینکه از همسرم دورم به خوبی دو تا پسر رو اداره میکنم و محل زندگی ما سرشار از شادی و ارامش شده.این فرکانسهای مثبت تحمل دوری پدر رو برای بچه ها اسان تر کرده و راحت تر بگم در لحظه زندگی میکنیم و لذتش رو میبریم در اوج سلامت روح و جسم.این حالِ خوب رو برای همه مردم ارزو میکنم.بهترینها را برای دنیای عزیز و دوستان محترم از منشا هستی میخواهم.

پاسخی بگذارید