حمیده:

سلام به دنیادجونم من یبار حال خوبمو نوشتم اما الان بعد از یه سال ساکن خونه مامانم بعر از ۴۵روز با تو بودن الان خونه اجاره کردیم کار خوب همسرم وآدمای منفی کیلومترها از ما دور شدن عزیزم. خونه ایی که تو ذهنم بوداون آفتاب قشنگی که داره درخت نارنجی که دوس دارم همه وهمه به بهترین شکل ممکن .ممنون ازت دنیا جووونم.الان دیگه وقتش ورکشاپ تهیه کنم چون هنوز بیشتر وبیشتر میخام فدای محبتت واز خدا وکائنات سپاسگذارم که یه فرشته رو گذاشتن سر راهم که بدون هیچ چشم داشتی لحظه به لحظه سوالات منو جواب دادن عاشقتتتتتتم

پاسخی بگذارید