سیما:

سلام به دنیای عزیزم
من هر چقدر از آرامش و حال خوبی که طی این پنج ماه گوش دادن به ویسهای دنیا جون پیدا کردم بگم کم گفتم. تنها چیزی که آزارم می داد عذاب وجدان در مورد بچه ام بود که با یک جمله از دنیای عزیز حالم زیر و رو شد. اینکه مدام به فایلهای روانشناسی کودک گوش می دادم و بخاطر حال بد گذشته ام در مورد تربیت بچه ام دچار تردید می شدم. مدام بخاطر بارداری سخت و زایمان زود هنگام و مشکلات جسمی کودکم خودم رو شماتت می کردم. با وجود اینکه از هیچ چیز برای تربیت و رشد و بالندگیش کم نزاشتم اما همیشه احساس مادر کافی نبودن داشتم و می ترسیدم که بهش آسیب زده باشم و در آینده مشخص بشه اما دنیا جون با یک جمله مثل آبی روی آتش حال منو خوب کرد و به این باور اشتباه من پایان داد. با اینکه من با تمرین و گوش دادن به فایلهای دنیا جون بر افسردگی و خشم و حال بدم فائق اومده بودم و توانسته بودم افراد منفی که آزارم می دادن رو از خودم دور کنم و نمونه های مثبت رو یکی یکی میدیدم اما همچنان با این باور اشتباه دست و پنجه نرم می کردم اما حالا دیدگاهم خیلی عوض شده و پرده های احساس گناه و دلسوزی بیمورد از جلو چشمم برداشته شده. دنیای عزیز برات آرزوی بهترینها رو دارم.? ?

پاسخی بگذارید