لاله:

سلام به دنیا عزیز و هم فرکانسهاى عزیز ،دنیا جون اگه بدونى این چند ماهى که باهات آشنا شدم چقدر حالم چقدر بهتر شده و جواب خیلى از سوالاتم رو گرفتم ،از اینکه با عشق و مهربونى کنارمون هستى احساس آرامش میکنم و خدا رو هر روز هر روز شکر میکنم .😘😘🍃🌻🌻🌻🌻🌻🌻

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ