:

سلام دنیاجان فاطمه ام تمریناتی ک گفته بودین تومشاوره دارم انجام میدم ونتایج رو میبینم مثل مشتری فروشگاه ک گفت تغیرکردی قیافت فرق کرده یاهمکارام میگن قدکوچیکشونبین نصفش زیرزمین یااینک توکارم ی کاردرمنزل پیداکردم ومنتظرم تومشاوره بعدی ازت بپرسم استارت کاردرمنزل بزنم یان یاازوقتی حالم باویسهاتون بهترشده همسرم پول اضافشومیده پس اندازمیکنم ولی بازم برای تغیربیشتربهت احتیاج دارم مثل اب ک واسه زنده موندن لازم

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ