زرى:

و در نهایت در ادامه صحبت هاى قبلیم بگم گاهى اوقات ادم چیزایی یاد میگیره و میشینه تو عمق وجودش که نمیشه با تشکر کردن ، ازش قدردانى کرد ، گاهى اوقات حس خوب چندثانیه حتى مى ارزه به ساعتها کتاب خوندن و من کم کم دارم این حس ها رو پیدا میکنم امیدوارم که بتونم بیشتر و بیشتر رشد کنم و ممنونم که هستى سیدنى یادت نره?

پاسخی بگذارید