فاطمه:

من تو شرایطی باهات اشنا شدم که در به در دنبال یه چیز ناگهانی بودم که همه ی حال بدمو بشوره و ببره ?
و خیلی اتفاقی با کانال تو اشنا شدم ،از نشونه های کوچیک شروع شد ، تک تکشونو دیدم و بابتشون سپاس گزاری کردم و حال خوب پشت حال خوب ،تضادها رو به فال نیک گرفتم ،فایلی که در رابطه با مرگ بود عالی بود ،نمی تونی تصور کنی که چقدر منو به ارامش رسوند ،مرسی که راه ارامشو نشونمون دادی ،مرسی که برای من و بقیه وقت و انرژی میذاری و مسلما هزار برابرش رو خودت دریافت می کنی ،امیدوارم سالم و شاد باشی دنیای عزیز ❤

پاسخی بگذارید