الهام:

سلام دنیای قشنگم باخبرای خوب اومدم.من بعدازآشنایی باشماو گوش کردن وویس وخریدسفرهاواقعا با یه دنیای جدیدآشنا شدم وتونستم بعداز سالها ماشین بخرم.حالا جالب اونجاس که توی دفترم نوشتم پژو۲۰۶ امابعدازچندروز چرخیدن دیدم پولم به۲۰۶نمیرسه به خاطرهمین روی نوشته خطکشیدم.تااینکه تویکی از فایل ها گفتین عدم لیاقت نداشته باشیم و منتظر معجزه ی کائنات بمونیم.دیروز ماشین۲۰۶ خودم رو خریدم و همون رنگ و مدلی که دوستش داشتم.واقعا از صحبت های خوبت ممنون عزیزم.شادتراز همیشه…..

پاسخی بگذارید