nayereh:

سلام به همگی دوستان من قبلا شاید خیلی کتاب درمورد جذب میخوندم وچندتا دوره هم شرکت کردم ولی صحبتهای دنیا جون یه انرژی بیحدوحصری بهم میده که واقعا هر وقت کم میارم باعث آرامشم میشه جذبای زیادی داشتم کوچک وبزرگ مثلا ارتباطم با بچه هام وحل کردن مشکلاتشون وهمینطور جذب پول زیاد که همش در سایه آموزشهای دنیای عزیز بوده ومن فکر میکنم مصداق این جمله اس که آنچه از دل برآید بردل نشیند دنیاجون ممنونم که بادل وجون برای ما وقت میذاری همیشه پر توان وپر انرژی باشی عزیزم

پاسخی بگذارید