حمیده:

سلام بچه ها من اینقدر حالم خوبه تا دیدم دنیا جون همجین پیشنهادی داده دویدم به سمت عینکم .من ۴۰روزه با دنیا جونم اشنا شدم خیلی خوب که همش بادید مثبت وباور درس به زندگی نگاه کنی سه روز از اشنایمون گذشت گوشیم زنگ خوردویه خبر مسرت بخش شنیدم چون من تو خونه مادرم زندگی میکردم واینقدر حالم خوب یود که کار خوب پیشنهاد شد به همسرم کار خوب پیشنهاد شد والانم میخاد خونه بگیره ما اصلا هیچ پولی نداشتم واس خونه اما لطف کائنات بود وحتی حال خوبم اون قسمتی رو که میگفت غذابکید تا بیشتر به کائنات ایمان بیاریرمنم زیاد امتحان میکردم?حتی یبار هیچ پولی نداشتم ومیخاستم برا بچه هام خرید کنم رفتم جلو عابر کارت زدم از خوشحالی جیق کشیدم پول بود اون فیل عاشق پولم باور ثروت خیلی تاثیره داره هنوز میدونم که کائنات بهترین رو در نظر گرفتن از خدا سپاسگذارم که دتیارو گذاشت حلو راهم فدای اون روح پراز معنویتت?????

پاسخی بگذارید