شهره:

آشنا شدن با دنیا جون، دنیای من و عوض کرد، تقریبا روزی نیست که فایل ها و ورکشاپ های دنیا جون رو گوش ندم. یاد گرفتم که حالم رو در هر شرایطی حتی با وجود تضادها خوب نگه دارم…به داشته هام فکر می کنم، قهوه دم می کنم، به گل های زیبام اب می دم، بهشون رسیدگی می کنم، موزیک شاد می ذارم و کلی از زندگی لذت می برم. سعی می کنم به تضادها از زاویه قشنگی نگاه کنم، شیرینش کنم و به قول دنیا جون می دونم که اون سختی نیومده من رو درهم بشکنه، اون سختی اومده که من رو به یه رشدی برسونه. پس همراهش می شم و بهش می گم دمت گرم که هستی… آره من استرس دارم، من نگرانم، من ترسیدم ولی نمی ذارم تو منو شکست بدی، من با تو همراهی می کنم و من تو رو شکست می دم… من بزرگتر از تو ام و من قوی تر از تو ام??? روی چیزهایی که دارم و شادم می کنه، تمرکز می کنم… سرازیر شدن وفور نعمت رو به زندگیم به چشم می بینم و خدا رو شاکرم.
ممنون دنیا جون که با فایل ها و صحبت هات دنیای قشنگی برامون می سازی…

دیدگاهتان را بنویسید

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ