در بخش سوم ورکشاپ من رؤیاهایم را خلق می‌کنم، می‌توانید به بسیاری از سؤالات خود که در زیر مطرح خواهم کرد پاسخ دهید:

🔮 چرا مسئولیت همه اتفاقاتی که در زندگی می‌افتد بر عهده‌ی ماست ؟
🔮 چرا ما فقط مسئول زندگی خودمان هستیم ؟
🔮 چرا تأثیر فیلم راز بر روی ذهن ما کوتاه‌مدت است ؟
🔮 ما انسان‌ها اصلاً به چه علت بر روی کره زمین آمدیم ؟
🔮 احساسات ما چه زمانی بیشتر خودشان را نشان می‌دهند ؟
🔮 رسالت اصلی تک‌تک ما انسان‌ها در این دنیا چیست ؟
🔮 میزان اختیار ما در به دنیا آمدن و رسیدن به خواسته‌هایمان تا چه اندازه می‌باشد ؟
🔮 چرا عوامل بیرونی بر روی زندگی ما تأثیر می‌گذارند ؟
🔮 چرا گاهی هیچ‌کدام از تلاش‌های ما برای رسیدن به خواسته‌هایمان جواب نمی‌دهد ؟
🔮 سرعت پاسخ‌دهی افکار مثبت بیشتر است یا منفی ؟ چرا ؟
🔮 چرا تضادها باعث پیشرفت ما می‌شوند ؟
🔮 چرا در جهان انقدر تضاد و تفاوت وجود دارد ؟ و تکلیف ما با این تضادها چیست ؟
🔮 آیا دعا کردن و انرژی مثبت فرستادن برای دیگران تأثیری دارد ؟ به چه شکل ؟
🔮 مبارزه کردن با جریاناتی که برخلاف میل ما می‌باشد چه تغییری در روند زندگی ما ایجاد می‌کند ؟
🔮 درخواست‌های ما چگونه به وجود می‌آیند ؟
🔮 چرا نباید به ناخواسته‌هایمان توجه کنیم ؟
🔮 چه چیزی در ما احساس کمبود به وجود می‌آورد ؟ و چرا نگران تمام شدن‌ها هستیم ؟
🔮 چرا اکثر آدم‌های روی کره زمین فقیر و بدبخت هستند ؟
🔮 چطور می‌توانیم باورهای غلطمان را در مورد پول تغییر دهیم ؟
🔮 مهم‌ترین باور در مبحث پول و ثروت چیست ؟
🔮 چه عواملی بیماری‌های پول هستند ؟ و چرا این بیماری‌ها به وجود می‌آیند ؟
🔮 چرا بخشش در زندگی تا این حد اهمیت دارد ؟
🔮 رابطه قانون فراوانی با قانون خلاء چیست ؟
🔮 چه قوانینی در مورد بخشش وجود دارد ؟ و چگونه باید ببخشیم ؟
🔮 چه باورهای غلطی در مورد پول وجود دارد ؟

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ