در ورکشاپ خدا، خالقی که باید از نو ‌شناخت، می‌توانید به بسیاری از سؤالات خود که در زیر مطرح خواهم کرد پاسخ دهید:

🍃 آیا خداوند که از نهان همه چیز و همه کس با خبر است، انسان ها را به دلیل اشتباهاتشان مجازات می کند؟
🍃 معنای اختیار انسان چیست؟
🍃 چرا برخی دعاهای انسان مستجاب می شوند و برخی نه؟ آیا خداوند برای اجابت دعاهایتان، از میان خواسته های شما انتخاب می کند؟
🍃 چه زمانی دعا و نفرین در حق دیگران موثر است؟
🍃 در جهانی پر از تضاد و تفاوت میان انسان ها، عدل الهی چگونه معنا پیدا می کند؟
🍃 آیا پیامبران، مسلمانان یا.... به درگاه پروردگار مقرب ترند؟
🍃 صلاح زندگی انسان ها را چه کسی تعیین می کند و چرا این لغت یک تله است؟
🍃 این آیه قرآن که "خداوند از روح خود در ما دمیده است" چطور قوانین کائنات را تایید می کند؟
🍃 بهشت و جهنم چه هستند و چگونه حقیقت پیدا می کنند؟
🍃 توکل کردن چطور در راستای قوانین جهان هستی است؟

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ