در بخش اول ورکشاپ من رؤیاهایم را خلق می‌کنم، می‌توانید به بسیاری از سؤالات خود که در زیر مطرح خواهم کرد پاسخ دهید:

🌀 پیش‌نیاز قانون جذب چیست ؟
🌀 قدم برداشتن در یک مسیر ثابت و مشخص چه کمکی به‌ما می‌کند ؟
🌀 چرا ما همیشه با افرادی مواجه می‌شویم که رفتارهای مشابه از خود نشان می‌دهند ؟
🌀 قانون فرکانس چیست ؟
🌀 چه فرکانسی بفرستیم تا به اهدافمان برسیم ؟
🌀 نشانه‌ها یعنی چه و چه اهمیتی دارند ؟
🌀 راز اصلی کائنات چیست ؟
🌀 افکار مثبت و منفی چه جریاناتی برای ما ایجاد می‌کنند ؟
🌀 چرا اتفاقاتی که ما نمی‌خواهیم برایمان به وجود می‌آیند ؟
🌀 چه فضای ذهنی‌ای بسازیم که فرکانس قوی‌تری ساطع کنیم ؟
🌀 مهم‌ترین بخش قانون جذب چیست ؟
🌀 درخواست کردن چه اصولی دارد ؟
🌀 چرا درخواست کردن برای بعضی از افراد مشکل می‌باشد ؟
🌀 جزئیات یک درخواست به چه معناست ؟
🌀 بهترین راه غلبه بر ترس چیست ؟
🌀 اهمیتِ اهدافِ ما در زندگی چیست ؟ و به چه علت ؟
🌀 وقتی ما هدفی در زندگی داشته باشیم چه انگیزه‌هایی در ما ایجاد می‌شود ؟
🌀 چگونه اهداف منفی رو به مثبت تبدیل کنیم ؟
🌀 چرا نوشتن انقدر اهمیت دارد ؟
🌀 چطور به‌وضوح برسیم که چه اهدافی داریم ؟
🌀 چگونه از طریقِ جریاناتی که به‌ما حس خوب می‌دهند اهدافمان را بشناسیم ؟
🌀 مهم‌ترین قوانین در مسیرِ رسیدن به اهداف چه چیزهایی هستند ؟
🌀 اولویت در اهداف به چه معناست و چرا اهمیت دارد ؟
🌀 چرا توجه به خواسته‌ها انقدر حائز اهمیت است ؟