مجله اینترنتی «سفر به ذهن»

منتظر لذت بی‌نهایت در زندگی باشیم

وقتی به مسیری که تا به امروز در زندگیم طی کردم نگاه می‌کنم تلاش و تعهدی را می‌بینم که زنی مستأصل و خسته اما محکم و امیدوار در مسیر تغییر و شناخت درون خود در پیش گرفت.

هیچ‌وقت به این فکر نکرد دیر شده یا اصلاً از کجا معلوم که چیزی تغییر کند فقط می‌دانست آن‌همه بی‌پولی و بی‌انگیزگی و بیماری و درگیری با خودش و بقیه دیگر بس است. بلند شد و ایستاد.

می‌دانست جهان هرگز تا ته جاده موفقیت را به اون نشان نخواهد داد و او باید قدم‌هایش را باایمان به اینکه دستان آفریننده روی شانه‌هایش است بردارد، این احساس که همیشه کسی که آگاه‌تر و مهربان‌تر و داناتر از تو هست حتی اگر مسیر رسیدن به هدفت نامعلوم باشد عین آرامش و لذت بود.

می‌بینید، همه حرفم از مسیر است مسیری نامعلوم به سمت هدف‌های معلوم، در این مسیر نیاز به چراغ‌قوه داریم تا یک متر جلوتر را ببینیم و به‌پیش برویم جهان سازوکارش این است که تا انتهای مسیر را به ما نشان نمی‌دهد که اگر نشان می‌داد تلاش و تکاپو برای رسیدن بی‌معنی و مفهوم می‌شد.

برای مطالعه ادامه مطلب در سفرها همراه ما باشید...
safar-dis-7safar-dis-7
safar-dis-6safar-dis-6
safar-dis-5safar-dis-5
safar-dis-4safar-dis-4
safar-dis-3safar-dis-3
safar-dis-2safar-dis-2
safar-dis-1safar-dis-1
safar-mobile-dis-7safar-mobile-dis-7
safar-mobile-dis-6safar-mobile-dis-6
safar-mobile-dis-5safar-mobile-dis-5
safar-mobile-dis-4safar-mobile-dis-4
safar-mobile-dis-3safar-mobile-dis-3
safar-mobile-dis-2safar-mobile-dis-2
safar-mobile-dis-1safar-mobile-dis-1

دور جدید ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان

ثبت‌نام دور جدید (ششم) ورکشاپ فرمان از تو اطاعت از جهان شروع شد و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

خرید و ورود به ورکشاپ